Thu 3 tỷ đồng tiền quyên góp trong 1 ngày, đây chắc chắn là tựa game online hứa hẹn nhất 2017