Tôi chẳng còn dám ra quán net chơi game vì những lý do này