Trải nghiệm Chúa Tể Tây Du - Đa dạng tính năng, gameplay có chiều sâu