Trải nghiệm Mộng Tào Tháo - Game chiến thuật đơn giản, cốt truyện có chiều sâu