Trải nghiệm sớm Mộng Bá Vương trước ngày ra mắt tại Việt Nam