Trong khi cáp quang AAG còn chưa sửa xong, cáp quang Liên Á lại gặp thêm sự cố