Trung Quốc cũng thường xuyên bị chặn IP khi chơi game