Trước khi biết tới LMHT và thể loại MOBA, tôi đã chơi game offline này