Truyện tranh Việt - Long Thần Tướng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng