VTC Game lên tiếng tố công ty Trung Quốc chơi xấu, ngừng hoạt động game Đồ Long Ký