Xuất hiện quán net dùng ghế nhung bàn gỗ như khách sạn tại Hà Nội