Ys VIII - Game hành động cực hấp dẫn chính thức phát hành trong năm 2017, đã thế còn có bản PC