Top nhân vật nữ mạnh mẽ nhất thế giới game

  • 2
Mặc dù mang danh phái đẹp "liễu yếu đào tơ" song những nhân vật này vẫn vô cùng mạnh mẽ và có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào.