[Video] Hunger Games trong thế giới trò chơi

  • 5
Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về bộ phim The Hunger Games khá nổi tiếng gần đây nữa, cùng chung ý tưởng như vậy nhưng đấu trường đoạn clip sau đây lại có sự xuất hiện những món vũ khí rất quen thuộc của làng game như Keyblade, Portal Gun, Zapper... Liệu ai sẽ là người chiến thắng? The Hunger Games (Machinima Film Festival) Theo Machinima